Hoppa till sidans innehåll
Foto: Madeleine Sjöberg

Information om GDPR

23 MAJ 2018 18:17
GDPR (General Data Protection Regulation) är den dataskyddsförordning som ersätter PuL (personuppgiftslagen). Den träder ikraft 25 maj 2018 och syftar till att stärka dataskyddet för personer inom EU.
  • Uppdaterad: 28 MAJ 2018 16:34

Bakgrund

Lidingö Ryttarförening (LRF) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att LRF ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t ex clinics och studiebesök), kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och bidragsgrundande aktiviteter där vi exempelvis får LOK-stöd).

LRF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

  • hantering av medlemskap i föreningen
  • föreningsadministration
  • deltagande i föreningens verksamhet
  • fakturering, betalning och bokföring
  • sammanställning av statistik och uppföljning
  • kontakt med medlem
  • besök på vår hemsida och Facebook
  • publicering av material på hemsida och sociala medier
  • ansökan om bidrag via exempelvis Lidingö Stad och Riksidrottsförbundet

Delar vi personuppgifter med någon annan?

LRF har ett medlemsregister via Svenska Ridsportförbundet. Informationen om dina personuppgifter kommer, om inte från dig själv, från import av Riksidrottsförbundets IdrottOnlines register. Vi som förening är också ålagda att exportera uppgifterna om ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress tillbaks till Riksidrottsförbundets IdrottOnline för våra LOK-stödsansökningar, för att du ska kunna få tidningen Häst & Ryttare från Ridsportförbundet samt för rapportering av vårt medlemsantal. För ansökan om medemskap i föreingen använder föreningen Ridsportportalen som är en del i Svenska Ridsportförbundets satsning på IT-stöd för föreningarna som syftar till att förenkla hantering av medlemsuppgifter.

När vi arrangerar tävlingar använder vi oss Tävlingsdatabasen (TDB). Sigbladh Ekonomi sköter vår administration och bokföring. Vi samarbetar med Ridskolan Stockby och Elfviks Ridskola.

Notera att alla våra samarbetsparter lyder under Dataskyddförordningen och att våra befintliga samarbetsavtal ska uppdateras.

Inför bild-publicering kommer vi som föreningen dokumentera vårt resonemang avseende avvägningen mellan föreningens och individernas intressen.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

När vi hanterar dina personuppgifter har du rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Det innebär att du kan få information om när och hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan även be oss ta bort dina egna uppgifter. Om du vill att vi ska avregistrera dig skicka ett mail till This is a mailto link då tar vi bort dig från vårt medlemsregister.

Notera dock att som betalande medlem för det aktuella kalenderåret kan du inte bli borttagen direkt då vi har att följa regler kring bokföring och eventuell uppföljning av erhållna bidrag. Vi avregistrerar medlemmar som inte betalat sin avgift.

 

 

Skribent: Karin Centerlind
E-post: Adressen Gömd

Förslag,
synpunkter 
eller idéer 
maila oss på

This is a mailto link

 

Nyligen
börjat rida
lektion?


Läs mer här...

 

Viktigt om smitta
för att skydda
våra hästar

Läs mer...

 

Ridvägar på
Lidingö

Läs mer...

 

Köp eget LRF
tävlingsschabrak 

Läs mer... 

 

Stallvärdinna 
Stockby & Elfvik 

Läs mer... 

 

OBS! Söka
tävlingslicens?

Läs mer.. 

 

Följ LRF på 
Instagram!
@lidingorf

 

Följ LRF 
Facebook! 

 

Ungdomssektionen
på Instagram
@usslidingo

 

Titta in i
bildarkivet

 

Sponsra LRF!

Läs mer...

 

 

 

 

 

Postadress:
Lidingö RF - Ridsport
Stockbyvägen 2
18141 Lidingö

Kontakt:
Tel: +46703791764
E-post: This is a mailto link