Hoppa till sidans innehåll

Riktlinjer för utbildningsbidrag


Som medlem i Lidingö Ryttarförening är du välkommen att söka utbildningsbidrag från LRF.
 
Förutsättningar:
- medlem i LRF.
- medlemmen deltar aktivt i LRF:s arbete.
- medlemmen är en god representant för LRF och ridsporten.
-----------------------------
- LRF:s policy är att utbildning som är ”allmän”, dvs kan komma flera tillgodo har ”företräde”.
- Enskilda medlemmar kan söka bidrag under förutsättning att utbildningen gagnar föreningen och dess övriga medlemmar eller avser en träning eller utbildning som LRF kan tänka sig att bidra till av andra skäl.
- LRF kan även lämna utbildningsbidrag för längre och dyrare utbildningar (t ex C-tränare, domare mm) under förutsättning att kontrakt tecknas innebärande att medlemmen förbinder sig att tillse att utbildningen kommer LRF till nytta under en period av 1 - 3 år. (Om så inte sker blir personen ifråga helt eller delvis återbetalningsskyldig för erhållet bidrag.)
- Kurser som anordnas av Ridsportförbundet bör vara öppna för så många av LRF:s medlemmar som möjligt. Kostnaden för dessa kurser är ofta försumbar och kunskapen kan komma till nytta för LRF t ex domarkurser, banbyggarkurser, ungdomsledarkurser mm. Utbildningsbidrag för denna typ av kurser bör täcka hela kurskostnaden.
- LRF:s grundsyn är att utbildning av ridskolans personal är ett arbetsgivarens ansvar och inte LRF:s ansvar.
LRF kan dock lämna utbildningsbidrag till fast anställd personal under förutsättning att sådan utbildning direkt kommer medlemmarna tillgodo, t ex vidareutbildning i ridlärarrollen. Det bör i ansökan om bidrag framgå på vad sätt den sökta kursen kommer att återspeglas i utbildningen av ridskolans elever.
För att bidrag till ridskolans fasta personal ska bli aktuell måste ridskolan inför varje verksamhetsår informera LRF vilken utbildning som planeras för den fasta personalen så att ev bidrag kan budgeteras.
- Ett alternativ till utbildningsbidrag bör också vara att LRF engagerar utbildare som kommer till LRF och håller utbildning för ett större antal medlemmar i LRF.
- Utbildningsbidrag till enskild medlem eller ridskolans personal utgår med max 1/3 av kostnaden för kurs eller träning.
LRF ersätter inte resor, kost, logi och/eller förlorad arbetsinkomst i samband med utbildning.
 
Ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ställas till LRF:s styrelse, This is a mailto link
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppdaterad: 20 MAR 2018 22:54 Skribent: Erika Lund

Förslag,
synpunkter 
eller idéer 
maila oss på

This is a mailto link

 

Nyligen
börjat rida
lektion?


Läs mer här...

 

Viktigt om smitta
för att skydda
våra hästar

Läs mer...

 

Ridvägar på
Lidingö

Läs mer...

 

Köp eget LRF
tävlingsschabrak 

Läs mer... 

 

Stallvärdinna 
Stockby & Elfvik 

Läs mer... 

 

OBS! Söka
tävlingslicens?

Läs mer.. 

 

Följ LRF på 
Instagram!
@lidingorf

 

Följ LRF 
Facebook! 

 

Ungdomssektionen
på Instagram
@usslidingo

 

Titta in i
bildarkivet

 

Sponsra LRF!

Läs mer...

 

 

 

 

 

Postadress:
Lidingö RF - Ridsport
Stockbyvägen 2
18141 Lidingö

Kontakt:
Tel: +46703791764
E-post: This is a mailto link