Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Projektstödet fd Idrottslyftet"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Projektstödet fd Idrottslyftet


Idrottslyftet som begrepp och program har försvunnit och ersatts 2020 av Projektstödet. Sedan 2020 finns det två olika paket att söka. Sedan precis som tidigare finns även möjligheten att utbilda ledare och söka extra medel för det.

Varje förening kan nu söka ett paket + utbildning per år. LRF har sökt för paket 2, Verksamhet för unga, och fått medel för det, som en fortsättning av vår satsning 2017-2019.

Mer om de olika extra aktivitetr vi stöttat se kalendern på LRFs hemsida och respektive ridskolas kalendrar, anslag i stallen, samt Instagram och Facebook.

Läs mer om nya Projekstödet med start 1 februari 2020 här: https://www.ridsport.se/forening/ekonomisktstod/projektstod

Idrottslyftet 2017-2019

Idrottslyftet hette regeringens extra satsning på barn- och ungdomsidrott  2017-209 och syftade till att så många som möjligt ska idrotta så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt

Det finns många goda idéer om hur den verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar i landets idrottsföreningar kan utvecklas. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet finns Idrottslyftet.

2017- 2019 fokuserarde satsningen på att utveckla befintlig verksamhet i linje med idrottens långsiktiga strategier, snarare än enskilda projekt. Inom ridsporten vakde Ridsportförbundet  att fokusera på fyra utvecklingsområden:

  • Ideellt engagemang – Vår Ridklubb, Ekonomi i Ridsportföreningen eller utveckling av ungdomssektionen
  • Ryttarutbildning – Ryttarutveckling nivå 1, hästkunskap eller föreläsningsserier
  • Framtidens verksamhetTävling under enklare former, Nya verksamhetsformer eller fler ridsportgrenar
  • Ridsport för alla Nya målgrupper och kommundialog
  • Utbildning – Delta på utbildningar arrangerade av distrikten eller förbundet centralt

En nyhet med start 2017 är att vi som föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Satsningarna ska vara en del i en långsiktig plan, och Ridsportförbundet kommer därför inte ha möjlighet att fortsättningsvis ge stöd till satsningar som genomförs endast vid något enstaka tillfälle. Ämnen som liknar varandra kan med fördel vävas ihop och växlas upp till en gemensam satsning.

Läs mer från Ridsportförbundet om satsningen, mer om de olika områdena och här finns även inspiration om hur andra har arbetat, se mer HÄR.

Mer bakgrund 

Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden 2016-2019:

Syfte
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål
Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år.

Mer om Riksidrottsförbundet och Idrottslyftet se HÄR.

Att börja tävla – ”Tävling under enklare former” med stöd av Idrottslyftet 2017-2019

Lidingö Ryttarförening vill att alla medlemmar som vill ska ha möjlighet utvecklas i sin ridning och erbjuda de som vill möjlighet att få tävla på våra klubbtävlingar när man har den ridkunskap som behövs. Som ett led i detta genomför föreningen i samarbete med de två ridskolorna i föreningen aktiviteter med stöd av Idrottslyftet. Idrottslyftet är regeringens extra satsning på barn- och ungdomsidrott och syftar till att så många som möjligt ska idrotta så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Syftet med dessa aktiviteter inom ramen för satsningen är att ge möjlighet till fler ungdomar att prova på att tävla under förenklade former.

Aktiviteter vi genomför med hjälp av Idrottslyftsatsningen är bland annat hallondressyr, blåbärshoppning, märkestagningar, programridningar. Läs mer om aktiviteter vi genomför med stöd av Idrottslyftet perioden 2017-2019 nedan.

Bildtext: Kollage från maskerad- och blåbärshoppning, Elfvik 26 december 2017, med stöd av Idrottslyftet.

Nedan kan du läsa mer om några av våra aktiviteter genomförda med stöd av Idrottslyftet. Satsning som är en del av föreningens långsiktiga plan att utveckla vår verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Våren 2019 även utbyte med Lövsta och Elfvik läs mer HÄR, samt juniorcupen i hoppning 15+ med Stockby, läs mer om den HÄR.

Inga nyheter är skapade

Sponsorer
sökes till
priser LRFs
tävlingar
i vår!

Läs mer här...

 

Förslag,
synpunkter 
eller idéer 
maila oss på

info@lidingorf.se

 

Nyligen
börjat rida
lektion?


Läs mer här...

 

Viktigt om smitta
för att skydda
våra hästar

Läs mer...

 

Ridvägar på
Lidingö

Läs mer...

 

Köp eget LRF
tävlingsschabrak 

Läs mer... 

 

Ungdoms- och
fritidsledare 
Stockby & Elfvik 

Läs mer... 

 

OBS! Söka
tävlingslicens?

Läs mer.. 

 

Följ LRF på 
Instagram!
@lidingorf

 

Följ LRF 
Facebook! 

 

Ungdomssektionen
på Instagram
@usslidingo

 

Titta in i
bildarkivet

 

Sponsra LRF!

Läs mer...

 

 

 

 

 

Postadress:
Lidingö RF - Ridsport
Stockbyvägen 2
18141 Lidingö

Kontakt:
Tel: +46703791764
E-post: info@lidingorf.se