Gå till innehåll
Lidingö Ryttarförening
Lidingö Ryttarförening

Utbildningsbidrag

Som medlem i Lidingö Ryttarförening är du välkommen att söka utbildningsbidrag från LRF.

Förutsättningar för att du ska kunna söka utbildningsbidrag:

  • du är medlem i LRF.
  • du deltar aktivt i LRF:s arbete.
  • du är en god representant för LRF och ridsporten.

LRF:s policy är att utbildningar som är allmäna, det vill säga kan komma flera tillgodo, har företräde.

Enskilda medlemmar kan söka bidrag, under förutsättning att utbildningen gagnar föreningen och dess övriga medlemmar eller avser en träning eller utbildning som LRF kan tänka sig att bidra till av andra skäl.

LRF kan även lämna utbildningsbidrag för längre och dyrare utbildningar (till exempel C-tränare, domare eller liknande) under förutsättning att kontrakt tecknas innebärande att medlemmen förbinder sig att tillse att utbildningen kommer LRF till nytta under en period av 1-3 år. (Om så inte sker blir personen ifråga helt eller delvis återbetalningsskyldig för erhållet bidrag.)

Kurser som anordnas av Ridsportförbundet bör vara öppna för så många av LRF:s medlemmar som möjligt. Kostnaden för dessa kurser är ofta försumbar och kunskapen kan komma till nytta för LRF - till exempel domarkurser, banbyggarkurser, ungdomsledarkurser eller liknande. Utbildningsbidrag för denna typ av kurser bör täcka hela kurskostnaden.

LRF:s grundsyn är att utbildning av ridskolans personal är arbetsgivarens ansvar och inte LRF:s ansvar. LRF kan dock lämna utbildningsbidrag till fast anställd personal, under förutsättning att sådan utbildning direkt kommer medlemmarna tillgodo, till exempel vidareutbildning i ridlärarrollen. Det bör i ansökan om bidrag framgå på vilket sätt den sökta kursen kommer att återspeglas i utbildningen av ridskolans elever.

För att bidrag till ridskolans fasta personal ska bli aktuell måste ridskolan inför varje verksamhetsår informera LRF vilken utbildning som planeras för den fasta personalen så att eventuella bidrag kan budgeteras.

Ett alternativ till utbildningsbidrag bör också vara att LRF engagerar utbildare som kommer till LRF och håller utbildning för ett större antal medlemmar i LRF.

Utbildningsbidrag till enskild medlem eller ridskolans personal utgår med max en tredjedel av kostnaden för kurs eller träning.

LRF ersätter inte resor, kost, logi och/eller förlorad arbetsinkomst i samband med utbildning.

Ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ställas till LRF:s styrelse, info@lidingorf.se.

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2023-01-10

Författare: Emelie Samuelsson Radell

Sponsorer

Postadress

Lidingö RF - Ridsport
Stockbyvägen 2
181 41 Lidingö

Kontakta oss

0703-791 764
info@lidingorf.se